Det er gratis parkering under NM i friidrett 2018.

Parkering er skilta på nordsida av E-39 gjennom Byrkjelo sentrum. Kort veg å gå til stadion. Det er ikkje høve til parkering inne på sjølve stadionområdet.

Parkeringsvakter på staden dirigerar trafikken.


ByrkjeloStadionKart