Skular/SFO og barnehagar kan melde på ønska tal born direkte til rolf.egge@gmail.com

Enkeltpåmeldingar kan melde seg på i skjema nedanfor. Velkommen til Kongle-NM!