Oppdatert NM-reglement med oppsett på kva øvingar som går kva dag, finn du her:

NB! Kappgang for både menn og kvinner er flytta frå fredag til laurdag ettermiddag (merka med gult). Utover det går alle øvingar iht reglement.

            NM REGLEMENT 2018