Vi vil etter kvart også legge ut informasjon om privatpersonar som leiger ut til større og mindre grupper.

Thon Hotell Jølster, Skei  NM Hotellskei

Avstand til Byrkjelo Stadion: 20km
Booking e-post: booking@skeihotel.no
Booking tlf: 57 72 78 00
Heimeside: www.skeihotel.no

Gloppen Hotell, SandaneGloppenHotell1

Avstand til Byrkjelo Stadion: 18km
Booking e-post: post@gloppenhotell.no
Booking tlf: 57 86 53 33
Heimeside: www.gloppenhotell.no

Karistova Hotell, Innvik karistova

Avstand til Byrkjelo Stadion: 8km
Booking e-post: diano@online.no
Booking tlf: 57 87 14 55 / 951 71 812
Heimeside: www.karistova.no

 

IMI Hotell, Innvik

Avstand til Byrkjelo Stadion: 24km
Booking e-post: post@innvikfjordhotell.no
Booking tlf: 57 87 49 90
Heimeside: www.innvikfjordhotell.no

Rica Nordfjord Hotell, Nordfjordeidrica nf

Avstand til Byrkjelo Stadion: 38km + 5 min. ferge (Avgang kvar 20 minutt)
Booking e-post: booking@nordfjord-hotell.no
Booking tlf: 57 86 33 33
Heimeside: www.nordfjord-hotell.no

 

Bryggen Hotel, Nordfjordeid

Avstand til Byrkjelo Stadion: 38km + 5 min. ferge (Avgang kvar 20 minutt)
Booking e-post: post@bryggenhotel.no
Booking tlf: 57 86 06 22
Heimeside: www.bryggenhotel.no

Byrkjelo CampingLivar_bergheim

Avstand til Byrkjelo Stadion: 0,5km
Booking e-post: mail@byrkjelo-camping.no
Booking tlf: 917 36 597
Heimeside: www.byrkjelo-camping.no

Reed Camping

Stitched Panorama

Avstand til Byrkjelo Stadion: 5km
Booking e-post: post@reed-camping.no
Booking tlf: 57 86 81 33
Heimeside: www.reed-camping.no

Gloppen Camping, Sandane

Avstand til Byrkjelo Stadion: 20km
Booking e-post: post@gloppen-camping.no
Booking tlf: 57 86 62 14
Heimeside: www.gloppen-camping.no

Førde Gjestehus og Camping, Førde

Avstand til Byrkjelo Stadion: 62 km
Booking e-post: post@fordecamping.com
Booking tlf: 46 80 60 00
Heimeside: www.fordecamping.com

Scandic Sunnfjord Hotell, Førde

Avstand til Byrkjelo Stadion: 62 km
Booking e-post: sandane@hihotels.no
Booking tlf: 57 83 40 00
Heimeside: www.hihostels.no

Lunde Turiststajon, Jølster

Avstand til Byrkjelo stadion: 32km
Booking e-post: ahlunde@online.no
Booking tlf: 5772 8221
Heimeside: www.turiststasjon.no

Førde pensjonat, Førde

Avstand til Byrkjelo stadion: 62 km
Booking e-post: hillers@online.no
Booking tlf: 57 82 11 64
Heimeside: www.førdepensjonat.no

Thon Hotell Førde, Førde

qhforde_facade_summer_01

Avstand til Byrkjelo stadion: 62 km
Booking e-post:adm@forde-hotell.no
Booking tlf: 57821411
Heimeside: http://www.forde-hotell.no/